Prekių grąžinimas

Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties (kitaip tariant, grąžinti kokybišką prekę) per 14 dienų (CK
6.228 (10) str.), išskyrus šio straipsnio 2 d. numatytas išimtis. Sumokėti pinigai, įskaitant pirkėjo apmokėtas prekės pristatymo išlaidas, jam turi būti grąžinti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą dienos. Jei pardavėjas tinkamai neinformuoja pirkėjo, kad jis turės padengti prekės grąžinimo išlaidas, tai tokias išlaidas turi padengti pardavėjas. Prekės keitimo atveju susidarius kainų skirtumui, pardavėjas privalo skirtumą grąžinti pirkėjui.

Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, turintis pardavėjo neaptartų trūkumų, savo pasirinkimu turi teisę per šio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą reikalauti iš pardavėjo:

1) pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

2) atitinkamai sumažinti prekės kainą;

3) per protingą terminą neatlygintinai pašalinti daikto trūkumus;

4) atlyginti daikto trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino pirkėjas pats ar trečiųjų asmenų padedamas.

 

Grąžinama prekė privalo atitikti šiuos kriterijus:

  • prekė negali būti praradusi savo prekinės išvaizdos (negali būti nešiota, ar kitaip naudota);
  • prekė privalo būti originalioje pakuotėje.

Norėdamas grąžinti prekę, pirkėjas privalo turėti ir prekės pirkimą įrodantį dokumentą.

Kilus ginčui:

  • Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.
  • Prašymus ar skundus dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/

 

Prekių grąžinimo tvarka

 

Norėdami grąžinti prekę, užpildykite prekių grąžinimo formą, kurią galite rasti paspaudus čia.

Po prašymo pateikimo mes su Jumis susisieksime ir informuosime apie tolimesnę prekės grąžinimo eigą.